Rekisteriseloste

Tämä on Arkkiplussa  Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (GDPR) mukainen seloste.

Mikäli ette hyväksy tätä selostetta, niin älä käytä tätä sivustoa tai anna Markkinoinnin Muurahaiselle henkilötietojasi.

Laadittu 04.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Arkkiplussa Oy

Rullakuja 6 D, 01450 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heikki Aittasalo

heikki.aittasalo@redpen.fi

045 670 3831

3. Rekisterin nimi

Arkkiplussa Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön itse antamat tiedot omalla suostumuksella kuin sopimussuhde. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • Yhteydenpito asiakkaisiin
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen sekä viestintä
 • Verkkokaupan tilausten toimitusten ja käsittelyn mahdollistaminen
 • Arkkiplussa Oy:n palveluiden ja toiminnan kehittäminen
 • Paremman asiakaskokemuksen sekä -palvelun tarjoamisen mahdollistaminen
 • Markkinoinnin ja suositusten tuottaminen
 • Väärinkäytösten estäminen (riskien hallinta)

5. Mitä tietoja voimme kerätä sinusta?

Pääasiassa tiedot antaa asiakas itse, saamme myös tietoja yhteistyökumppaneilta kuten luottopalvelujen tarjoajalta. Rekisterissämme voi olla seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen sähköpostiosoite
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite
 • Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • Ostohistoria
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, tarkoituksena toimitusajan arviointi
 • Google tai Facebook kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Verkkosivuston tai palvelun käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Toimitustiedot
  • Ostoshistoria, mm. tuotteet ja hinnat
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö – selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tunnisteet ja tiedot

Asiakastietoja säilytämme sen ajan kuin kyseinen yritys on jatkuvassa asiakassuhteessa kanssamme sekä kulloinkin soveltuvan lainsäädännön asettamat määräajat. Tietojen käyttötarkoitus määrittää säilytykseen käytettävän ajan. Anonymisoituun tietoon ei kohdistus rajoituksia.

Arkkiplussa Oy ei tietoisesti kerää tietoa lapsista ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, verkkopalveluista, verkko-ostoksista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käytössämme olevin kohtuullisin keinoin pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot ajan tasalla mm. poistamalla tarpeettomia sekä virheellisiä tietoja. Kehotamme tarkistamaan henkilötiedot säännöllisesti.

7. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Evästeet säilyvät selaimessa yhden kuukauden ajan. Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista milloin haluat.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Pääasiassa käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumiseen sekä ostoskorin eri toimintoihin sekä varmistaaksemme sujuvan asiakaskokemuksen.

Evästeiden tarkoituksena on varmistaa ja parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Käytämme myös mm. Google analytics -työkalua, jonka perusteella tutkimme mitkä tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostavat eniten vierailijoita ja näin pystymme parantamaan yksilöllistä asiakaskokemusta.

Kaikki evästetiedot ovat anonyymejä.

8. Verkkosivuston kävijäseuranta

Verkkosivustolla käytetään erilaisia ohjelmistoja erilaisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat:

 • Kävijäseuranta
 • Sivuston asiakaskokemuksen ja käytettävyyden parantaminen
 • Mainonnan seuranta
 • Mainonnan uudelleenkohdistaminen

Ohjelmistoja, joita käytämme ovat:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Adwords
 • Google Analytics

Ohjelmistot voivat tallentaa myös evästeitä selaimeen. Edellisessä kohdassa olemme seikkakohtaisesti läpikäyneet asiaa.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan jakaa / siirtää valikoiduille, luotettaville yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän puolesta. Näitä luotettavia kumppaneita voivat olla mm. yritykset, jotka suorittavat markkinoinitoimenpiteitä puolestamme tai yrityksiä, jotka toimittavat ostoksia antamaasi osoitteeseen. Tietosi voivat päätyä myös luotonantajatotahoille, jos heiltä haetaan luottopäätöksiä.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin tiedot voivat olla eri servereillä, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Käytämme sopimuksissamme tietosuoja-asetuksen mukaisia mallilausekkeita, milloin tietoja siirretään edellä mainittuihin maihin.

Hyväksyttyjä henkilötietojen rekisterinpitäjiä ovat:

Rekisterinpitäjä

Kuvaustoiminnoista

Arkkiplussa Oy

Yritys vastaa Arkkiplussan verkkokaupan kehittämisestä sekä markkinoinnista.

   
   

Tällä hetkellä meillä ei ole muita rekisterinpitäjiä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Suojauksessa käytetään salasanoja sekä palomuureja kuin salattuja yhteyksiä (VPN). Sivustot joilla henkilötietoja kerätään tai käsitellään on varmennettu SSL -tekniikalla.

11. Verkkosivuston kävijäseuranta

Verkkosivustolla käytetään erilaisia ohjelmistoa erilaisia tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat:

 • Kävijäseuranta
 • Sivuston asiakaskokemuksen ja käytettävyyden parantaminen
 • Mainonnan seuranta
 • Mainonnan uudelleenkohdistaminen

Ohjelmistoja, joita käytämme ovat:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Adwords
 • Google Analytics

Jos haluat estää yllämainitut kävijäseurannat, älä hyväksy evästeitä.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa esittää pyynnön, että oikaisupyynnönesittäjä todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

15. Onko kysyttävää? Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjäämme kaikissa kysymyksissä liittyen tietosuojaselosteeseemme ja markkinointiimme.

Heikki Aittasalo

heikki.aittasalo@redpen.fi

045 670 3831